SÄRMÄ TARJOAA KOKONAISVALTAISTA SUUNNITTELUPALVELUA

Ota yhteyttä!

Suunnittelu Särmä tarjoaa suunnittelupalveluja yrityksille kaikkialla Suomessa Nokialta käsin. 

Toteutamme asiakkaidemme mekaniikkaprojektit alusta loppuun laadukkaasti ja kustannustehokkaasti – konseptoinnista mallintamiseen, mekaniikan integroinnista esisarjoihin ja testaukseen, sertifioinnista valmistukseen. Koordinoimme kaikki tarvitut työ- ja välivaiheet asiakkaan visiota kunnioittaen.

Avaimet käteen -metodi on selkeä ja kustannustehokas

Olemme täyden palvelun suunnittelutoimisto, joka tarjoaa saman katon alla kaiken projektiin vaadittavan monialaisen osaamisen. Toteutamme mekaniikkaprojektit avaimet käteen -metodilla, mikä tarkoittaa sitä, että koordinoimme ja toteutamme kaikki tarvitut työt asiakkaiden puolesta huolellisen yhteissuunnittelun perusteella. Tällöin asiakkaan ei tarvitse projektin käynnistyttyä stressata töiden sujumisesta tai ottaa yhteyttä useisiin eri tahoihin. Avaimet käteen -toimintamallimme perustuu sekä omaan laaja-alaiseen ammattitaitoomme että laajaan partneriverkostoomme, joka kattaa useiden eri alojen asiantuntijoita.

Partneriverkostoomme kuuluu huippuammattilaisia muun muassa teollisen muotoilun, rakenteen optimoinnin ja simuloinnin, koneistuksen, 3D-tulostuksen, muovimuottien valmistuksen, kokoonpanon, elektroniikan ja antennien suunnittelun, mekaniikka-, materiaali- ja luotettavuustestauksen sekä viranomaishyväksyntöjen aloilta.

Valjastamme projektien pariin juuri oikeat henkilöt oikeaan aikaan. Näin asiakkaidemme ei tarvitse investoida useiden erillisten asiantuntijoiden palveluihin, ja projektin koordinoinnista vastaa yksi kontaktihenkilö, johon on helppo ottaa yhteyttä.
Työskentelymetodimme on optimoitu niin, että suuret ja mutkikkaatkin projektit sujuvat asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman selkeästi ja kustannustehokkaasti. Särmä tarjoaakin yrityksille helpoimman ja joustavimman tavan mekaniikan tekoon. Voit tutustua referensseihimme täällä.

Ota yhteyttä!

Esimerkkejä työnkulusta

Jokainen projekti on erilainen, ja hankkeet suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan näkökulmaa ajatellen. Useimpien projektien työnkulkuun liittyvät kuitenkin muun muassa seuraavat vaiheet:

Konseptointi, muotoilu ja materiaalien valinta

Konseptointi on ideoiden jalostamista toteuttamiskelpoiseksi prototyypiksi, demoksi tai tuotteeksi. Konseptoinnissa keskitytään laajempaan kokonaiskuvaan, ja tavoitteena on löytää paras mahdollinen toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Huomioon on otettava materiaalien, valmistustapojen ja rakenteen kaltaiset käytännön seikat. Tässä vaiheessa ideoimme ja pohdimme asiakkaan kanssa vaihtoehtoja, joilla voitaisiin päästä yhdessä sovittuun tavoitteeseen. 

Jos tuotteessa tulee olemaan loppuasiakkaalle näkyviä pintoja ja muotoja, tuomme yleensä konseptointivaiheeseen mukaan myös teollisen muotoilijan. Hyvällä muotoilulla on merkittävä vaikutus lopputuotteen tyylikkyyteen ja käytettävyyteen.

Suunnittelu ja mallintaminen

Suunnitteluvaiheessa konkreettiset ongelmat ratkaistaan yksityiskohtaisesti. Suunnittelun aikana esiin nousee usein asioita, joita ei voidakaan ratkaista niin kuten konseptoinnissa on ajateltu. Tällöin palataan hetkeksi takaisin konseptin pariin, etsitään uusi ratkaisu ja muutetaan konseptia siten, että se on toteutettavissa.

Mallintamisessa valitut ratkaisut luodaan CAD-ympäristöön kolmiulotteiseksi malliksi, josta puolestaan tehdään valmistuksessa tarvittavat CNC-koneistus- tai 3D-tulostusradat. Tässä vaiheessa tehdään myös tarvittavat mittakuvat sekä valmistusta että laadunvalvontaa varten.

Kysy lisätietoja

Yrityksemme arvot

Kestävä kehitys, ekologisuus ja kotimaisuus ovat Suunnittelu Särmän perusarvoja. Kannustamme asiakkaitaan tekemään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja esimerkiksi valmistusmateriaaleja valittaessa. Tavoitteenamme on tehdä käyttöä kestäviä laitteita, joiden valmistusmateriaalit ovat fiksuja ja joita on ilo katsella – asiakkaan ja luonnon parhaaksi.

Referensseihimme